Borghild 01

Karriere

SalmoBreed har hovedkontor i Bergen og er en del av Benchmark Genetics (BG). Vår hovedaktivitet er leveranser av lakseegg til settefiskanlegg både i Norge og andre land hvor det drives oppdrett av laks. 

Våre søsterselskap er Stofnfiskur på Island (lakserogn), Spring Genetics med hovedkontor i Miami (Tilapia), Genética Spring med hovedkontor i Cartagena, Colombia (Reker) og Akvaforsk Genetics som holder til på Sunndalsøra. Våre aktiviteter krever ansatte med høy kompetanse på flere ulike områder. Derfor er vi alltid på søken etter nye kollegaer som kan gjøre oss enda bedre rustet til å støtte våre kunder.

Noen eksempler på hvilken kompetanse selskapene i Benchmark Genetics har behov for

Genetikk: for å sikre at vi leverer egg med de egenskaper som er viktig for våre kunder opererer BG’s komplekse avlsprogrammer. Ved hjelp av ulike genetiske verktøy velger vi ut foreldredyr som gir det best tilpassede avkommet.

Biologi og fiskehelse: vi arbeider med levende dyr. Vi trenger ansatte som ser til at fisken vår har det godt, holder seg frisk og  at  dens velferd blir ivaretatt. Vi er også med å gir våre kunder råd når de støter på utfordringer i sin produksjon.

Praktisk oppdrettskompetanse: flere av BG-selskapene holder fisk og har behov for dyktige praktikere som sørger for at fisken vår lever under gode forhold, at alt utstyr på anleggene fungerer som det skal og at vi i tillegg driver i henhold til de krav myndighetene setter til oss.

Salg og kundeoppfølging: vi selger vår rogn til de samme kundene år etter år. Våre gode kunderelasjoner er i stor grad bygget tillit og at våre kunderådgivere kan gi anbefalinger om hva som er de rette produktene for hver enkelt kunde. Oppfølging fra rognleveranse gjennom inkubering og videre inn i produksjonen er en viktig del av vår kundestøtte. Til dette trenger vi et salgsteam som kan oppdrett og som skjønner hvor utfordringene til våre kunder ligger.

Vårt morselskap Benchmark har også aktiviteter på andre områder enn genetikk. For mer informasjon om hvilken kompetanse Benchmark holding har behov for, se nettsidene til

Fish Vet Group

Benchmark Animal Health

5M

INVE

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i SalmoBreed

main.css loaded.