Salmobreed

Salmobreed Header
Breeding for the future with genomic precision

produkter

hva vi gjør

Families Icon
Vi produserer 500 familier i året
Families Icon 2
De 300 beste familiene brukes i avl
Pit Tag Icon
Vi merker 80,000 til 100,000 fisk pr år

Nyheter

Map White
  • Benchmark Genetics Norway AS
  • Benchmark Genetics Norway AS, Avd. Lønningdal Avlsstasjon
  • SalmoBreed Salten AS
  • Bolaks Stamfisk
  • Benchmark Genetics Cryolab
main.css loaded. 12:50 PM