Thumb Img 6750 1024

Benchmark plc

SalmoBreed ble sammen med søsterselskapet StofnFiskur kjøpt av Benchmark i 2014, som et ledd i konsernets strategi for vekst innenfor avl og genetikk.

SalmoBreed tilhører divisjonen Benchmark Genetics som i dag består av fem selskaper som leverer ulike produkter og tjenester innenfor avl og genetikk:

  • StofnFiskur og SalmoBreed: Rogn av atlantisk laks
  • Benchmark Genetics Chile: Rogn av atlantisk laks, regnbueørret og coho laks
  • Spring Genetics: Larver og yngel av Nile Tilapia
  • Benchmark Genetics Colombia: Postlarver av rekearten L. Vannamei
  • Akvaforsk Genetics: Tekniske genetiske tjenester


StofnFiskur

Vi har ett tett og godt samarbeid med vårt søsterselskap på Island, StofnFiskur. I fellesskap jobber vi med deling av kunnskap og erfaringer i relasjon til genetikk, produktutvikling, salg og logistikk. SalmoBreed har salgs- og distribusjonsansvar for rogn fra StofnFiskur til det norske markedet. Det betyr at norske kunder som er interessert i rogn fra Island må ta kontakt med en av våre salgsrepresentanter for tilbud og leveringsavtaler.

I 2015 lanserte selskapene i samarbeid et nytt produkt - CrossBreed - som består av rogn fra StofnFiskur som er befruktet med melke fra SalmoBreed stammen. Gjennom nedfrysing av melke er dette et produkt som vi kan levere hele året rundt - også gjennom sommermånedene. Det forventes en heterosis-effekt på rognen fordi den er resultatet av en kryssing av to ulike laksestammer. I følge etablert vitenskap innenfor avl, skal dette gi en laks som får større genetiske fremskritt på egenskaper med lav arvbarhet (f.eks vekst, kjønnsmodning, overlevelse). CrossBreed ble en stor suksess i 2015/2016 sesongen, og det jobbes med kontinuerlig forbedring av metoden og økt kapasitet, for å sikre at enda flere av våre kunder kan få levert produktet utenfor den naturlige sesongen for gyting i.

StofnFiskur har også en rekke spesialprodukter som Økologisk rogn, Triploid rogn og All-female rogn. Disse produktene tilbys til norske kunder gjennom SalmoBreed.

Akvaforsk Genetics

SalmoBreed har et langt og godt samarbeid med søsterselskapet Akvaforsk Genetics, som er verdensledende innenfor tekniske genetiske tjenester. Selskapet bidrar inn i SalmoBreed sitt avlsprogram med utforming av avlsplaner, genetiske kalkulasjoner og utvalg av avlskandidater.

Et stort genetisk miljø

Til sammen danner selskapene i Benchmark Genetics et stort og unikt faglig miljø innenfor forskning, avl og genetikk som få andre avlsselskaper i verden kan matche. Dette er et sterkt fortrinn for kundene som jobber med oss, ved at de gjennom denne kompetansen får tilgang til de nyeste og mest avanserte produktene som er tilgjengelig i markedet.

Img 8866

Genetikkmiljøet i Benchmark Breeding & Genetics samlet på Sunndalsøra, august 2016

Benchmark plc

Benchmark sin visjon er å sette en ny standard for bærekraftig levesett, ved å starte med matvareproduksjonen.

Konsernet består av 4 teknologisentre som representerer ulik kompetanse og kunnskap. Til sammen utgjør divisjonene en helhetlig løsning som skal bidra til å skape fremskritt og forbedringer innenfor akvakultur og landbruk.

Akvakultur er den viktigste brikken i Benchmark sin strategi, da verden befolkning vokser og vil trenge mer proteiner fra akvatiske oppdrettsarter i fremtiden. Det som gjør Benchmark ulik andre service selskaper i bransjen, er den helhetlige tilnærmingen til problemstillingene knyttet til helse. Gjennom å samkjøre genetikk med medisinsk forskning, diagnostikk og fôr, mener Benchmark det skal være mulig å oppnå store fremskritt i å redusere - og til og med eliminere - mange av de største risikoer og trusler som preger akvakultur i dag.

Les mer om Benchmark plc på konsernets hjemmeside

main.css loaded.