Dna Helix

Økt dyrevelferd og høyere presisjon med nye mål på økt PD-resistens

SalmoBreed innfører nye biomarkører for PD-resistens som bidrar til å løfte presisjonen i avlsarbeidet og gir økt dyrevelferd for forsøksfisken.

SalmoBreed har hatt seleksjon for økt resistens for PD i avlsprogrammet siden 2008. Først med QTL for PD i 2009, og fra 2015 med genomisk seleksjon. Dokumentasjon og data fra felt viser at laksen i dag har langt større motstandskraft enn da man startet familieseleksjonen tilbake i 2008. I 2019 ble det iverksatt et nytt vesentlig løft i presisjonen ved seleksjon av avlskandidater for økt PD-resistens. Dette skjedde gjennom implementering av nye biomarkører som SalmoBreed nå utnytter for å måle fiskens PD-resistens. Bruk av biomarkører gjør at vi kan terminere smittetesten på et tidligere stadium enn før. I tillegg utnytter vi mer informasjon per fisk i test som gjør at vi nå kan teste færre fisk. Økt dyrevelferd for forsøksfisken, en reduksjon av antall forsøksfisk i sin helhet, og økt presisjon i avlsarbeidet har vært viktige formål for implementeringen.

Smitteforsøk gir datagrunnlaget for avl

For å kunne knytte resistens for PD opp mot laksens gener, benytter avlsselskapene smitteforsøk hvor et utvalg fisk fra hver av familiene i avlskjernen blir utsatt for patogen. Videre studerer man forløpet av sykdommen i forsøksgruppen, og ved avslutning av forsøket ser man på utfallet av sykdomsforløpet opp mot familietilhørighet og den enkelte forsøksfiskens gener. Da kan man regne ut arvbarheten, om det er enkelte områder på genomet som dominerer hvor vidt fisken blir smittet, og hvordan sykdommen forløper seg. Frem til 2017 har SalmoBreed benyttet såkalt «levende/død» som målet på egenskapen i smittetesten. I disse forsøkene ble det benyttet et større antall fisk til forsøket for å få høy nok kvalitet i datasettet.

Les mer om SalmoBreed og vår genteknologi https://www.kyst.no/advertisem…main.css loaded. 12:50 PM