Bolaks Fusa 0289 2 Full Jpeg 2

Benchmark Genetics arrangerer webinar-serie med banebrytende forskningsresultater

Som følge av korona-pandemien har alle de store konferansene innen sjømatnæringen blitt utsatt – noen på ubestemt tid. Det setter en demper for mange, men åpner samtidig nye muligheter for fremoverlente aktører. Allerede i mai inviterer Benchmark Genetics til en serie med korte webinarer. Her vil man få presentert ferske forskningsresultater direkte fra selskapets genetikk-eksperter, blant annet siste nytt knyttet til funn av en ny virulent stamme av IPN-virus og de genetiske konsekvensene av dette. En nyhet som kan få store konsekvenser for næringen dersom tiltak ikke iverksettes.

Ett av webinarene vil ta for seg beste praksis for rogn- og klekkerifasen, og hvordan de beste aktørene jobber med å optimalisere driften og gjøre den mer bærekraftig. Viktige tema for å sikre at mest mulig av fisken til slutt ender på middagsbordet i de millioner av hjem i verden. Det siste webinaret vil se inn i fremtiden for laksegenetikk. Her vil det være bidrag fra flere ledende forskere og eksperter som ønsker å inspirere og engasjere til nytenkning for bransjen. Kommersiell direktør Geir Olav Melingen vil lede webinarene.

Geir Olav Melingen
"Vi legger opp til en varighet på 1,5 time og hvert av webinarene vil bestå av konsentrerte presentasjoner der det vil være mulig å stille spørsmål direkte til våre genetikere, fagpersoner og eksterne foredragsholdere. Han lover et spennende og matnyttig program som vil være utbytterikt for et bredt publikum." Geir Olav Melingen, Kommersiell direktør i Benchmark Genetics Norway AS

Først og fremst er vi opptatt av å dele informasjon som kan bidra til å styrke fiskehelsen og lønnsomheten hos våre kunder, sier Melingen. Programmet er klart, og temaene vil veksle mellom konkrete produktnyheter, siste nytt fra genetikkfronten og de beste rådene når det gjelder rogninnlegg og bærekraftig oppdrett.

– Vi gjør systematisk innsamling av data fra kundene våre, og gir tilbake ved å dele «best practice». Det er i alles interesse at vi samarbeider for å oppnå best mulig resultater, sier Melingen. Derfor har selskapet også invitert kunder til å dele sine erfaringer.

– Vi har stor tro på denne måten å styrke kundedialogen på, sier Melingen som ikke ser bort fra at praksisen vil fortsette selv etter korona. Webinarer kan aldri erstatte de store konferansene der vi treffer kundene ansikt til ansikt, medgir han. Men han tror en forsterket digital dialog kan være et godt alternativ i tider der man ikke har mulighet til å treffe hverandre.

Webinarserien vil bli arrangert 27. mai, 3. juni og 24. juni, og blant temaene finner du blant annet:

  • Siste nytt om de genetiske konsekvensene ved funn av en ny og virulent IPN-stamme
  • Sporing av rømt laks på en kostnadseffektiv måte
  • Siste nytt om genetikk rundt sykdomsresistens
  • Kan vi utslette lusa med genetikk som eneste verktøy?
  • Forbedret filetkvalitet ved bruk av CT-scanning
  • Slik oppnår du vellykket rognproduksjon og -innlegg
  • Spesialtilpasset genetikk for RAS-anlegg
  • Beste praksis for en mer bærekraftig drift
  • Er «elitehanner» fremtiden for lakseavl?

For mer informasjon og påmelding, se https://webinar.salmobreed.com/


main.css loaded. 12:50 PM