Hva gjør vi

SalmoBreed er et ledende avlsselskap for Atlantisk laks. Selskapet ble stiftet i 1999 og leverer årlig ca.130 Millioner rognkorn til oppdrettere i Norge, Færøyene og Skottland. Rognen som leveres er basert på et avansert famile-avlsprogram hvor det også benyttes topp moderne genetiske metoder for å velge foreldreindivider med de aller beste egenskaper som oppdrettskundene våre etterspør.

Det genetiske materialet til SalmoBreed har systematisk blitt utviklet gjennom mer enn 40 år, basert på de velkjente laksestammene fra Bolaks og Jakta. SalmoBreed sin stamme er anerkjent for rask vekst, sein kjønnsmodning, motstandsdyktighet mot sykdom og parasitter samt fremragende slaktekvalitet. 

Les mer om vårt arbeid med Avl og Genetikk

Les mer om vårt arbeid med Forskning og Utvikling

Les mer om Våre Avlsmål

main.css loaded.