Wj Salmobreed S Rgb Web 096

Produkter

Våre produkter er resultat av langsiktig avlsarbeid med utgangspunkt i våre kunders utfordringer og muligheter. Vi fokuserer på egenskaper som god vekst, sykdomsmotstand og slaktekvalitet. Vi har også produkter tilpasset økologisk produksjon og produksjon etter spesifikke miljøkrav og vi kan levere steril fisk.

Vi kan levere produkter skreddersydd våre kunders behov. Foreldredyrenes egenskaper varierer og det er hvordan vi selekterer disse som bestemmer hvilke egenskaper rogna vil få. Bortsett fra to basisprodukter har vi derfor valgt ikke å ha standard produkter men heller klassifisere produktgrupper, med utgangspunkt i stamme, helseegenskaper, produksjonsegenskaper og rognbehandling.

Vårt produkt for skreddersydd rogn - GENOMIC

Genetisk metoder har åpnet nye muligheter de siste fem årene og presisjonen i avl er betydelig forbedret. Med metoder som genomisk seleksjon og QTL selekterer vi for bl.a. sykdomsresistens og motstandskraft mot parasitter. Vi kan velge ut stamfisk med ønsket genotype og skreddersy rogn ut fra de muligheter og utfordringer som våre kunder møter i de områder de holder fisk. Alle GENOMIC-produkter har en grunnvekting som sikrer at fisken vokser godt.  SalmoBreed-stammen og StofnFiskur-stammen har noen ulikheter i hvilke sykdommer vi kan prioritere. Tabell viser hvilke egenskaper som kan prioriteres i de to ulike stammene, og i CrossBreed-rogn.

Les mer om GS PD

Se vårt produktark om GS PD

Les mer om GS LUS

Se vårt produktark om GS LUS

Les mer om GS ILA

Se vårt produktark om GS ILA

STAMMEIPNPDILALakselusAGDSRS
SalmoBreedVVVVV
StofnFiskurVVVV
CrossBreedVVVVV

Vårt basisprodukter for tilvekst – OPTIMAL

At fisken vokser godt er en grunnleggende egenskap for oppdrett av laks. Tilvekst var den første egenskapen stamfisk ble selektert ut fra, og vi vekter alltid fisk med gode tilvekstegenskaper inn i vår avlskjerne. For enkelte kunder, som produserer i områder hvor sykdom ikke skaper problemer, er tilvekst den viktigste egenskapen. OPTIMAL kan ikke kombineres  med tilpasset vekting for andre egenskaper; vi har sørget for en grunnvekting hvor vekst er viktigst kombineres med en balansert vekting for helseegenskaper gjennom familieseleksjon.


Stammer

I tillegg til rogn fra SalmoBreed-stammen kan vi gjennom hele året levere rogn fra vårt Islandske søsterselskap StofnFiskur og rogn produsert fra StofnFiskur-rogn befruktet med melke fra SalmoBreed hanner – dette kaller vi CrossBreed.

De opprinnelige stammene Bolaks og Jakta har dannet grunnlaget for det som i dag er SalmoBreed-stammen. Fiskestammen som det avles på hos StofnFiskur har opphav fra 1991. Da ble individer fra flere stammer som tidligere var hentet fra Norge til Island plukket ut til avlskjerne. 

Ved å kombinere islandsk rogn, som kan leveres hele året, og melke fra SalmoBreed-hanner, kan vi levere rogn med sterke genetiske egenskaper hver uke. Ved å krysse individer fra to ulike populasjoner drar vi nytte av at de to foreldrene genetisk er svært ulike. Vi får da det som kalles heterosiseffekt; vi får et sprang i de ønskede egenskapene som ikke kan forklares kun gjennom genetisk seleksjon. CrossBreed kan vektes både for ulike helse-egenskaper, tilvekst og slaktekvalitet.

STAMMETilgjengelighet
SalmoBreedNovember-Juni
StofnFiskurHele året
CrossBreedHele året


Helse – robusthet skreddersydd for lokale utfordringer

Vi kan produsere rogn med økt motstandskraft mot en eller flere sykdommer; dess flere egenskaper jo mer krevende er produksjonen og vi har færre foreldreindivider med de ønskede egenskapene.

Ved vekting av en egenskap får produktet navn etter patogenet det er selektert for, eks SalmoBreed PD, ved to egenskaper blir benevningen DUO (Salmobreed DUO, StofnFiskur DUO), ved vekting for tre egenskaper er produktgruppen TRIO og for fire QUATRO.

Spesialprodukter

Triploid rogn, all female og landbase er spesialprodukter i vårt sortiment. For å sikre levering til ønsket tid må bestillinger gjøres inntil tre måneder i forveien. Gjør avtaler i god tid med din SalmoBreed-kontakt.

Økologisk lakseproduksjon – StofnFiskur Organic

Fra StofnFiskur kan vi levere rogn hvor stamfisken holdes i forhold som tilfredsstiller de spesifikke retningslinjer som gjelder for økologisk produksjon.

Rogna er selektert for tilvekst, kvalitetskrav og sykdomsresistens ut fra kundes ønske om vekting.

Triploid rogn- steril fisk for å unngå inn-kryssing i ville laksestammer

Produksjon av steril fisk har økt ettersom de grønne miljø-konsesjonene har blitt tatt i bruk. Gjennom å utsette rogna for høyt trykk i et spesifikt tidsrom etter befruktning vil rogna få tre kromosompar i stedet for to slik som vanlig diploid fisk har. Triploid fisk kan ikke reprodusere. Gjennom strenge kvalitetskriterier sikrer StofnFiskur at all rogn som selges som triploid virkelig har sine tre kromosomsett og dermed er steril.

Triploid rogn kan selekteres for både tilvekst, kvalitet og sykdomsresistens.

Fisk produsert fra triploid rogn har særegne krav til miljø og ernæring. Snakk med din SalmoBreed-kontakt for råd og detaljer.

All female - unngå produksjonstap fra hannfisk sommodner tidlig

Med all female-populasjon i anlegg unnår oppdretteren veksttap på grunn av tidlig modning av hannfisk.

Det er spesielt i lukkede anlegg tidlig kjønnsmodning er en utfordring. Her er produksjonsforholdene så optimalisert at fiskens naturlige instinkter rettes inn på tidlig kjønnsmodning foran vekst. For alle dyrearter er det hanndyret sine arveegenskaper som bestemmer hvilket kjønn avkommet skal få. Hannene har X-kromosomer som gir avkom av hunnkjønn og Y-kromosomer som gir avkom av hannkjønn. Hunnene har kun X-kromosomer. Gjennom spesifikk behandling av stamfisken styres hunnfisken til å bli hanner, Neo-males. Melken disse produserer har kun X-kromosomer. Når vi bruker melke fra Neo-males i produksjon blir alt avkommet av hunnkjønn.

Landbase - fisk med sen kjønnsmodning

SalmoBreed har fisk selektert spesielt for sein kjønnsmoding og bedret slaktekvalitet. En slik vekting er spesielt tilpasset produksjon i RAS-anlegg, hvor sykdom ikke er et problem men fisken modner tidlig pga de gode produksjonsforholdene.

main.css loaded.