20090212 Salmobreed Bolaks 0474 Web

Produkter

Våre produkter er resultat av langsiktig avlsarbeid med utgangspunkt i våre kunders utfordringer og muligheter. Vi fokuserer på egenskaper som god vekst, sykdoms- og parasittmotstand, og slaktekvalitet. Vi har også produkter tilpasset økologisk produksjon og vi kan levere steril fisk.

Vi kan levere produkter skreddersydd våre kunders behov. Foreldrenes egenskaper varierer og det er hvordan vi selekterer disse som bestemmer hvilke egenskaper rogna vil få. Vi lanserer to nye produktkonsepter for sesongen 2018/2019 - SalmoProtect og SalmoSelect. Hvilken pakke du trenger er avhengig av hvilke utfordringer laksen din skal møte både på land og i sjøen. Det kan variere ut i fra teknologi, vannkvalitet, lokalitet, landsdel og sykdomspress. Vi lar valget være opp til deg. Nedenfor finner du beskrivelse av pakkene:

SALMOPROTECT

Et naturlig valg for oppdrettere i områder med lavere sykdomspress.

Inkluderer egenskapene:

  • QTL-IPN
  • GS-Lus

Les mer om vårt arbeid på genomisk seleksjon for lus - GS-Lus

Last ned vårt produktark for GS-Lus

SALMOSELECT

Høyere risiko krever sterkere beskyttelse. Behovet varierer fra en region til den andre, og mellom lokaliteter. Derfor har vi lagt inn en stor grad av fleksibilitet i pakken. Som basis har vi inkludert de egenskapene som vi av erfaring vet at mange av våre kunder har behov for:

  • QTL-IPN
  • GS-Lus
  • GS-SWG (vekst i sjø)
  • GS-PD eller GS-ILA - avhengig av hvilken utfordring kunden opplever som størst

Hvis du har behov for høyere sykdomsbeskyttelse eller fokuserer sterkt på kvalitetsparametre, kan vi tilby følgende egenskaper som tilvalg til denne pakken:

  • QTL-CMS - nyhet for sesongen 18/19
  • GS-AGD
  • GS-Quality

Les mer om GS PD

Se vårt produktark om GS PD

Les mer om GS LUS

Se vårt produktark om GS LUS

Les mer om GS ILA

Se vårt produktark om GS ILA

Les mer om GS CMS

EGENSKAPSALMOPROTECTSALMOSELECT - PDSALMOSELECT - ILA
QTL-IPN X X X
GS-LUS X X X
GS-SWG X X
GS-PD X
GS-ILA
X
QTL-CMS Tilvalg Tilvalg
GS-AGD/GJELLEHELSE Tilvalg Tilvalg
GS-QUALITY Tilvalg Tilvalg

Stammer

I tillegg til rogn fra SalmoBreed-stammen kan vi gjennom hele året levere rogn fra vårt Islandske søsterselskap StofnFiskur og rogn produsert fra StofnFiskur-rogn befruktet med melke fra SalmoBreed hanner – dette kaller vi CrossBreed.

De opprinnelige stammene Bolaks og Jakta har dannet grunnlaget for det som i dag er SalmoBreed-stammen. Fiskestammen som det avles på hos StofnFiskur har opphav fra 1991. Da ble individer fra flere stammer som tidligere var hentet fra Norge til Island plukket ut til avlskjerne.

Ved å kombinere islandsk rogn, som kan leveres hele året, og melke fra SalmoBreed-hanner, kan vi levere rogn med sterke genetiske egenskaper hver uke. Ved å krysse individer fra to ulike populasjoner drar vi nytte av at de to foreldrene genetisk er svært ulike. Vi får da det som kalles heterosiseffekt; vi får et sprang i de ønskede egenskapene som ikke kan forklares kun gjennom genetisk seleksjon. CrossBreed kan vektes både for ulike helse-egenskaper, tilvekst og slaktekvalitet.

STAMMETilgjengelighet
SalmoBreedNovember-Juni, hele året fra og med sesongen 2018/2019
StofnFiskurHele året
CrossBreedHele året


Spesialprodukter - fra StofnFiskur produsert på Island

Triploid rogn, all female og landbase er spesialprodukter i vårt sortiment. For å sikre levering til ønsket tid må bestillinger gjøres inntil tre måneder i forveien. Gjør avtaler i god tid med din SalmoBreed-kontakt.

Økologisk lakseproduksjon – StofnFiskur Organic

Fra StofnFiskur kan vi levere rogn hvor stamfisken holdes i forhold som tilfredsstiller de spesifikke retningslinjer som gjelder for økologisk produksjon.

Rogna er selektert for tilvekst, kvalitetskrav og sykdomsresistens ut fra kundes ønske om vekting.

Triploid rogn- steril fisk for å unngå inn-kryssing i ville laksestammer

Produksjon av steril fisk har økt ettersom de grønne miljø-konsesjonene har blitt tatt i bruk. Gjennom å utsette rogna for høyt trykk i et spesifikt tidsrom etter befruktning vil rogna få tre kromosompar i stedet for to slik som vanlig diploid fisk har. Triploid fisk kan ikke reprodusere. Gjennom strenge kvalitetskriterier sikrer StofnFiskur at all rogn som selges som triploid virkelig har sine tre kromosomsett og dermed er steril.

Triploid rogn kan selekteres for både tilvekst, kvalitet og sykdomsresistens.

Fisk produsert fra triploid rogn har særegne krav til miljø og ernæring. Snakk med din SalmoBreed-kontakt for råd og detaljer.

All female - unngå produksjonstap fra hannfisk som modner tidlig

Med all female-populasjon i anlegg unnår oppdretteren veksttap på grunn av tidlig modning av hannfisk.

Det er spesielt i lukkede anlegg med intensiv produksjon, at tidlig kjønnsmodning er en utfordring. Her er produksjonsforholdene så optimalisert at fiskens naturlige instinkter rettes inn på tidlig kjønnsmodning foran vekst. For alle dyrearter er det hanndyret sine arveegenskaper som bestemmer hvilket kjønn avkommet skal få. Hannene har X-kromosomer som gir avkom av hunnkjønn og Y-kromosomer som gir avkom av hannkjønn. Hunnene har kun X-kromosomer. Gjennom spesifikk behandling av stamfisken styres hunnfisken til å bli hanner, Neo-males. Melken disse produserer har kun X-kromosomer. Når vi bruker melke fra Neo-males i produksjon blir alt avkommet av hunnkjønn.

Landbase - fisk med sen kjønnsmodning

StofnFiskur har fisk selektert spesielt for sein kjønnsmoding og bedret slaktekvalitet. En slik vekting er spesielt tilpasset produksjon i RAS-anlegg, hvor sykdom ikke er et problem men fisken modner tidlig pga de gode produksjonsforholdene.

main.css loaded.