20090212 Salmobreed Bolaks 0709 Web

Produkter og oppfølging

SalmoBreed forhandler rogn både fra SalmoBreed-stammen og fra StofnFiskur-stammen som produseres på Island. Våre to produktkonsepter er SalmoProtect og SalmoSelect, som også kan leveres som CrossBreed hvor vi benytter melke fra SalmoBreed og rogn fra hunnfisk fra StofnFiskur.
main.css loaded.