Thoralf Solberg

Thoralf Solberg

Salgs- og Markedssjef

Thoralf har sin utdannelse fra fiskarfagskulen på Austevoll. Han tok fagbrev i akvakultur i 1990. Videre gjennomførte han studiet Markedskompetanse for norsk Sjømatnæring ved Norges Handelshøyskole i 2012.

Thoralf har over 25 års erfaring med stamfisk, rogn og settefisk. Fra 1990 fram til 2010 som produksjonsansvarlig for ferskvann, yngel, smolt stamfisk og rogn og senere salg i Jakta Fiskeoppdrett, som i løpet av denne perioden ble kjøpt av Sjøtroll Havbruk AS.

Fra 2010 har vi i SalmoBreed hatt glede av Thoralf sin kompetanse. Som Salgs- og markedssjef er han tett involvert når kundene våre velger sin rogn.

Kontakt Thoralf:

Thoralf@salmobreed.no
Telefon: +47 907 38 499

main.css loaded.