A2 A1148 Farge

Thommy Holmvåg

Key Account Manager

Thommy Holmvåg er utdannet Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole (UiT) i 2007 . 

Sin første jobb, hadde han på merdkanten i 2000 for Follalaks (nå Cermaq). Videre valgte han karriereveien hos Skrettings forsøksstasjon i Rogaland som FoU koordinator, hvor han jobbet med fôr, rogn, settefisk og matfisk fra 2007 til 2011. 

Fra 2011 til 2017 jobbet Thommy med salg og ledelse for det biologiske analyseselskapet Eurofins og hadde ansvar for selskapets havbrukskunder. 

Thommy kom til SalmoBreed i starten av 2017 som Key Account Manager i salg og markedsavdelingen. Her jobber han tett på våre rognkunder i Midt- Norge og har kontor i Ålesund, samt base ved stamfiskanlegget til SalMar Genetics i Rauma. Dette er et joint venture selskap som SalmoBreed eier i lag med SalMar.  

Bakgrunn

  • Fiskerikandidat (M.Sc.)fra Norges Fiskerihøgskole (UIT) 2007
main.css loaded.