Stig Joar Krogli

Stig Joar Krogli

Daglig leder SalmoBreed Salten AS

Stig Joar er daglig leder i SalmoBreed Salten og har ansvaret for utbygging av vårt landbaserte stamfiskanlegg i Sørfold. Han har vært ansatt I SalmoBreed siden 2013, fram til januar 2016 som salgsansvarlig for Nord-Norge. Før han ble ansatt i SalmoBreed var Stig Joar daglig leder i foredlingsbedriften PrimaLaks og i Ranfjord Fiskeprodukter, et smoltanlegg som produserer 5-6 milioner smolt pr år. Han har i tillegg 9 års erfaring som driftsleder for Helgeland Smolt. Den faglige bakrunnen sin har Stig Joar fra studiet Akvakulturteknologi ved Høgskolen i Bodø. Interessen for havbruk oppstod da han i militæren  gjennomførte et akvakulturkurs i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
- Fiskeoppdrett fanget interessen min med en gang. Jeg er en ivrig jeger og sportsfisker, og i tillegg så jeg likhetstrekk med gårdsdrift. Jeg er vokst opp på gård og holder fortsatt utgangersau.

Stig Joar sin bakgrunn kommer godt med i oppbyggingen av anlegget til SalmoBreed Salten. Han har vært med å bygge opp smoltanlegget til Ranfjord Fiskeprodukter og gjennom sine 17 år i bransjen er det settefisk som har blitt hans nisje. 

Kontakt Stig Joar:

Telefon: +47 416 92 032
E-post: stig@salmobreed.no

Bakgrunn

  • Høgskolen i Bodø, Akvakulturteknologi
main.css loaded.