Rudi Ripman Seim

Rudi Ripman Seim

Fiskehelsesjef Benchmark Genetics

Rudi har vært en del av SalmoBreed siden 2012; han leder avdelingen som har ansvar for fiskehelse og  dokumentasjon. Siden 2018 innehar han i tillegg rollen som Fiskehelsesjef for alle selskapene i Benchmark Genetics.

Rudi er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitet i Bergen. Han har i tillegg gjennomført Gründerskolen som er et samarbeid mellom Universitet i Oslo og Boston University School of Management og har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole..

Fra 2007 til 2012 var han sjef for teknisk salg i Immunocorp/Biotec Pharamcon, som etter eierskifte fikk navnet Biorigin. Her hadde han ansvar for salg av fôringredienser til den globale akvakulturindustrien.

Kontakt Rudi:

Telefon: +47 934 12 958
E-post: rudi@salmobreed.no

Bakgrunn

  • Aquamedicine Biology (M.Sc.). University of Bergen

Publikasjoner

main.css loaded.