Ragnhild Hanche Olsen

Ragnhild Hanche-Olsen

Fiskehelsesjef

Ragnhild har vært ansatt i SalmoBreed siden februar 2016 og har ansvar for fiskehelse og kvalitet for vår produksjon og våre produkter. Hun ble uteksaminert som fiskehelsebiolog i 2007. Fra 2008 fram til ansettelsen i SalmoBreed arbeidet Ragnhild i fiskehelsetjeneste på Helgeland med ansvar for både matfisk, settefisk og kultivering. I tillegg brukte hun mye av sin tid med FoU-prosjekter tilknyttet forsøksstasjonen på Dønna, spesielt med mage/tarmhelse og torskehelse.

Ragnhild kommer fra Nøtterøy i Vestfold, og fant tilfeldig informasjon om fiskehelsestudiet på en studiemesse: –Egentlig var planen min å studere medisin, men muligheten for å kombinere å jobbe med helseutfordringer med min interesse for friluftsliv fristet meg til å satse på fiskehelse.

Kontakt Ragnhild:

Telefon: +47 930 05 283

E-post. ragnhild@salmobreed.no


Bakgrunn

  • Aquamedicine Biology (M.Sc.)
main.css loaded.