Handtering Laks

Fisken vår

De opprinnelige stammene Bolaks og Jakta har dannet grunnlaget for det som i dag er SalmoBreed-stammen. Først ute var AS Bolaks som ble stiftet i 1975 av Reidar Holmefjord, Trygve Holmefjord og Magne Bolstad.

Pionerarbeid

Dette var i oppdrettsnæringens barndom, og gründerne som holdt til i Fusa kommune i Hordaland, måtte «gjera det sjøl». Det var ikke mye rogn å få kjøpt på den tiden. Derfor hentet de villaks fra elvene og produserte rogn og smolt, i tillegg til å lage merder og sy nøter.

Det tunge og langvarige arbeidet resulterte i den anerkjente Bolaks-stammen, noe som SalmoBreed fikk nyte godt av da Bolaks i 1999 var med på å stifte det nye avlselskapet.

Jakta-stammen

Jakta Fiskeoppdrett ble dannet på Osterøy i Hordaland av fem karer. De lekte med forbokstavene i navnene sine og kom frem til navnet J-A-K-T-A som senere skulle bli en meget kjent laksestamme

Noen av dem var ivrige sportsfiskere, og alle var interessert i kultiveringsarbeid. Den første aktiviteten i selskapet var produksjon av regnbueørret i et lite vann i Fotlandsvågen i 1977. I 1979 ble produksjonen flyttet ut i sjøen og i tillegg til ørret ble det satt ut laks i merdene.

Kjente lakseelver

Første gang det ble samlet inn avlsmateriale til Jakta-stammen var i 1979. Stammen har bakgrunn fra smolt og rogn fra de berømte lakseelvene Vosso i Hordaland og Årøyelva i Sogn og Fjordane. Begge kjent for stor laks med sen kjønnsmodning.

Jakta Fiskeoppdrett var med på å stifte Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon i 1986 og kom med i SalmoBreed-samarbeidet i 2001.

Stor kompetanse

Dagens rognprodusenter for SalmoBreed er Bolaks, Salten Stamfisk og Erfjord Stamfisk som ble etablert i 1987 og holder til i Suldal Kommune, Rogaland.

Rognproduksjonen blir stadig mer komplisert. SalmoBreeds avlsprogram blir ivaretatt av søsterselskapet Akvaforsk Genetics, et av verdens ledende kompetansemiljøer på avl innen akvakultur. SalmoBreed samarbeider også med andre forskningsinstitutter, og har blant annet flere prosjekter sammen med Nofima, Havforskningsinstituttet, Roslin Institute og andre anerkjente miljøer.

Ved hjelp av QTL og genomisk seleksjon arbeides det kontinuerlig med å løse problemer som lakselus, IPNILA, PD, CMS og AGD. Dette har gitt seg utslag i produkter som stadig blir forbedret.

Viktige egenskaper

SalmoBreed vurderer mer enn 20 egenskaper for neste laksegenerasjon. De viktigste er:

Tilvekst: Avlsarbeid har i løpet av de siste 40 årene halvert produksjonstiden fra utsett av smolt til slakteklare produkter.

Robusthet: Det at fisken overlever er avgjørende. SalmoBreed tester familiematerialet årlig mot virusene IPN, PD, CMS og ILA.  SalmoBreed var også første selskap som startet testing og seleksjon av avlsmaterialet mot parasitten lakselus.

Kvalitetsegenskaper: Oppdrettere etterspør mest mulig farge i fisken. Alle ønsker mest mulig filet, mens noen vil ha fet fisk og andre vil ha mindre fett. Ønskene fra kundene blir stadig mer differensierte, og «spissing» av ulike egenskaper blir stadig viktigere. Vi benytter oss også av genomisk seleksjon for å selektere fisk med beste egenskaper for fett, farge og filetkvalitet.

Ny teknologi

I tillegg til det tradisjonelle familiebaserte avlsprogrammet tar SalmoBreed i bruk moderne avlsteknologi som eksempelvis QTL (Quantitative Trait Loci). Dette er en teknikk for å lokalisere områder på kromosomene der man finner gener som er viktige for arvbarheten av ulike egenskaper. Fra 2013 har genomisk seleksjon vært et viktig verktøy i utvelgelsen av avlsfisk. Denne metoden er svært presis og gir mulighet for å velge stamfisk på individnivå ut fra variasjon i en rekke områder i genomet.

Akvaforsk Genetics er ansvarlig for beregning av avlsverdier og endelig utvalg av stamfisk for neste generasjon i avlskjernen. Rognprodusentene mottar smolt fra de utvalgte familiene, og det gjennomføres en fenotype-seleksjon, test av individene, på hunnfisklinjene. 

Ting tar tid

FoU innen lakseavl og genetikk tar lang tid fordi det er et relativt langt generasjonsintervall hos laks, tre til fire år. Man gjør et utvalg på foreldre og må måle effekten på avkommet for å kunne si noe om grad av effekt.

Endringene tar tid, men når de kommer, er de ofte varige. Det blir som å ta et nytt steg i trappen eller i dette tilfellet: «avlsstigen».

main.css loaded.