SalmoBreed Hovedkontor

Hovedkontoret til SalmoBreed AS ligger i Norges sjømathovedstad Bergen. Her er vi nært flere av de store forskningsmiljøene som bidrar til forskning på oppdrettsfisk og en del av kunden våre har også sine hovedkontorer i Bergen.

I tillegg til at administrerende direktør Jan-Emil arbeider fra hovedkontoret finnes vår FoU og fiskehelseavdeling her, og Salg- og markedssjef Thoralf har sine kontordager her.

                    

Benchmark Breeding and Genetics sin markedsavdeling er også samlokalisert med SalmoBreed i Bergen

Bitmap4

Lønningdal Avlsstasjon

SalmoBreed Lønningdal er vår avlsstasjon, alle 350 familier som inngår i vår avlskjerne vil holdes i her. Hvert år produseres det ca 300.000 smolt; de beste av de beste av denne fisken blir stamfisk hos SalmoBreed Salten og våre øvrige produsenter.

Hvert år sendes rognkorn fra hver familie fra produsentene til Lønningdal. Her inkuberes rogna i separate enheter, og hver familie holdes etter klekking i separate kar til den er stor nok til å pitmerkes. Fisken blir i Lønningdal til den er mellom 30 og 50 gram. Da blir den sendt til produsentene hvor de blir neste generasjon stamfisk.

I Lønningdal er all produksjon på land og vi har god kontroll på biosikkerhet.

Dji 0017 Web Jpeg

SalmoBreed Salten AS

SalmoBreed Salten er framtidens anlegg i SalmoBreed. Her vil vi produsere rogn fra stamfisk som går hele sin levetid i kar på land. Det gir oss full kontroll over alle miljøparametere og vi kan levere fisk hele året.

SalmoBreed Salten er lokalisert i Sørfjorden i Sørfold Kommune. Selskapet ble stiftet i 2015 og er eid av SalmoBreed AS og Salten Stamfisk AS. Anlegget er under utbygging og den første fisken ble tatt inn i anlegget november 2017. Høsten 2018 skal hele anlegget stå ferdig og den første fisken skal strykes i oktober.  Fra sommeren 2019 er det full drift på anlegget.

Fullt utbygd vil SalmoBreed Salten levere 150 millioner rognkorn pr år. Med 8000 m3 kar fordelt på flere haller med lys- og temperaturstyring kan rogn leveres gjennom hele året. Småsylindre gir mulighet for singelinkubering, i tillegg har anlegget utstyr og kompetanse for å produsere triploid rogn.

Følg byggingen på Facebook.

Salmo Breed Salten

Bolaks Stamfisk

Vår rognleverandør Bolaks har produsert lakserogn siden 1975, fra 1990 er det anlegget i Lygrepollen som har vært stamfiskstasjon. I dag er kapasiteten ca 150 millioner rognkorn pr år.

Anlegget ble i 1994/95 rustet opp med nytt produksjonsbygg, i dag er utstyret som benyttes topp moderne.

Det er 12 ansatte i Lygrepollen. 4 arbeider  full tid og fire deltid på landbasen, i tillegg er det 4 personer som hjelper til 4 som hjelper til på matifisklokalitetene utenfor sesong. De ansatte er rekruttert lokalt og det er god stabilitet i arbeidsgjengen. Med lang fartstid på anlegget har de ansatte opparbeidet seg høy kompetanse på hold av stamfisk og produksjon av rogn.

20090212 Salmobreed Bolaks 0091 Web

Erfjord Stamfisk

Erfjord Stamfisk ble etablert i 1987 og var et av eierselskapene da SalmoBreed ble stiftet.

Erfjord Stamfisk produserer stamfisk på tre lokaliteter; i Erfjord, Hylsfjorden og ved Foldøy. Alle disse ligger i Rogaland fylke.

I Kilavågen i Suldal kommune ligger landbasen hvor fisken går i ferskvann fram til gyting og hvor rogn inkuberes fram til utsending til kunder. Det er 9 fast ansatte som står for driften i Erfjord stamfisk. Hvert år tas det inn ca 15.000 stamfisk, dette tallet vil øke når produksjonen av CrossBreed-rogn kommer i gang.

Erfjord produserer i et område hvor det er svært lite sykdomsproblemer. Med stamfiskproduksjon på fire ulike lokaliteter er Erfjord godt sikret med backup-fisk om noe skulle tilkomme fisken som er planlagt inn i produksjonen.

De siste årene er det investert betydelig summer for sikring av rogn og stamfisk. Det er montert nye generatorer, mulighet for resirkulering av vann og nye kjøle- og varmemaskiner samt varmevekslere. I tillegg sikrer det nye og moderne alarmanlegget at vakt får beskjed dersom noe skulle skje i produksjonen.

Salmo Breed Hylsfjord
main.css loaded.