Bmk Sal Mar2

Benchmark Holdings plc har inngått langsiktig avtale med SalMar ASA

Det er inngått en langsiktig samarbeidsavtale mellom Benchmark Holdings plc og SalMar ASA
main.css loaded.