Salmo Breed Stage1 Full Jpeg

Bedre vekst under PD-sykdom med selektert fisk fra SalmoBreed

BERGEN: ​Vaksinering og genetisk seleksjon av PD-sterk fisk er i dag to av de mest brukte forebyggende tiltak mot PD. SalmoBreed har, i samarbeid med MSD Animal Health, gjennomført smitteforsøk for å kartlegge effekter av de to tiltakene sammen. Fiskegruppen som var selektert for høy motstandkraft mot PD, og som ble vaksinert mot PD, presterte signifikant bedre enn øvrige grupper.​
main.css loaded.