20090212 Salmobreed Bolaks 0568 Web

Oppfølging

Vi følger opp fra produktvalg og bestilling til leveranse og videre gjennom produksjon. Når rogn ankommer anlegget er vi til stede og kontrollere at alt er som det skal. Vi har som mål å være tilstede når rogna leveres og har et fast oppsett av kvalitetsparametere vi registrerer for å sikre at produktet er som det skal. Vi sjekker både rogna og de fysiske forhold som for eksempel temperatur i transportkassene. I tillegg ser vi til at alle dokumenter er med og korrekt utfylt. En ukes tid etter at eggene er på plass tar vi i tillegg kontakt pr telefon for å forsikre oss om at alt er som det skal med rogna.

Kjøp av egg fra StofnFiskur

Vi følger opp fra produktvalg og bestilling til leveranse og videre gjennom produksjon.

Når rogn ankommer anlegget er vi til stede og kontrollere at alt er som det skal. Vi har som mål å være tilstede når rogna leveres og har et fast oppsett av kvalitetsparametere vi registrerer for å sikre at produktet er som det skal. Vi sjekker både rogna og de fysiske forhold som for eksempel temperatur i transportkassene. I tillegg ser vi til at alle dokumenter er med og korrekt utfylt.

En ukes tid etter at eggene er på plass tar vi i tillegg kontakt pr telefon for å forsikre oss om at alt er som det skal med rogna.

Leveranser til Norge fra vårt søsterselskap StofnFiskur til Norge håndteres av oss i SalmoBreed. Gjennom dette samarbeidet kan vi levere egg hver uke hele året. For kunder er det like enkelt å bestille rogn fra Island som fra Norge; vi tar oss av import og alt papirarbeidet. Vi er som oftest tilstede under leveranse og gjør mottakskontroll av rogn og papirer.

For kunder I Norge

Import av rogn fra utlandet krever tillatelse fra Miljødirektoratet. Søknadsskjema finnes i Elektronisk Søknadssenter (link). Logistikksjef Lars Inge Vik i SalmoBreed hjelper deg gjerne med tilgang og utfylling av skjemaet.

Informasjon til EU

EU sporer alle produksjonsdyr og enkelte animalske produkter som transporteres mellom land i EU/EØS-regionen. Egg som importeres til Norge fra Island må registreres i EU-databasen TRACES (Trade and Export System). StofnFiskur utsteder TRACES sertifikat for hver forsendelse av egg. Mer informasjon om TRACES finnes på Mattilsynets sider (link)

Informasjon til norske myndigheter

Før forsendelse må mattilsynet i Norge varsles gjennom det elektroniske søknadssystemet MATS. Din kontaktperson i SalmoBreed vil hjelpe deg med dette. Mer informasjon om MATS på Mattilsynets hjemmesider (link).

Fortolling

Når rogna ankommer Norge må den klareres gjennom toll og moms må betales. Dette håndteres av SalmoBreed. Mer informasjon om importkontroll på Tollvesenets sider (link).

For mer informasjon om import av rogn fra Island til Norge, vennligst kontakt SalmoBreed; post@salmobreed.no

Linker

Elektronisk Søknadssenter

Mattilsynet, TRACES

main.css loaded.