20090212 Salmobreed Bolaks 0267 Web

Våre Avlsmål

Ved hjelp av genomisk seleksjon (GS), QTL og familieseleksjon kan vi for hver nye generasjon avle fram rogn med større motstandskraft mot utvalgte sykdommer med stadig høyer tilvekst, økt pigmentering og stabil fettprosent. Mer om våre genetiske arbeidsmetoder finnes på siden for Forskning og Utvikling og Avl og Genetikk. Vi har mulighet for å skreddersy produkter tilpasset våre kunders behov ved å velge ut foreldredyr som har de ønskede egenskapene.

Tilvekst og slaktekvalitet

Tilvekst er en av våre hovedegenskaper og tilegnes stor tyngde i vårt avlsprogram. Individuelle avlsverdier estimeres basert på hvordan familien og individet selv presenterer. For våre hunnfisklinjer som vi krysser med hannfisk fra avlskjernen for å danne rogn for salg, vektlegges tilvekst enda sterkere. Dette for å oppnå den perfekte kombinasjonen mellom tilvekst og økt resistens mot sykdommer og parasitter. Kvalitetsegenskaper som slakte- og filetutbytte, pigment i filet  og fettprosent vektlegges i tillegg i populasjonen basert på informasjonen som her hentet fra søsken i testslakt.

Lakselus

Siden 2004 har vi selektert lusesterke individer i vår avlskjerne. I dag er genomisk seleksjon vårt viktigste verktøy. Les mer om avl mot lus i artikkelen Arvesølv mot lus som har vært trykket i Norsk Fiskeoppdrett.

PD, pancreas disease

PD har vært i avlsprogrammet siden årsklasse 2008. Genomisk seleksjon er dagens verktøy. 

IPN, infeksiøs pancreas nekrose

Avl har bidratt til at IPN er redusert fra å være et stort problem for få år siden til det i dag nærmest er ikke-eksisterende. Vi har avdekket en QTL som har stor sammenheng med motstand mot sykdommen og kan i dag levere rogn basert på denne. De aller fleste av våre kunder velger IPN-sterk rogn.

ILA, infeksiøs lakseanemi

ILA er periodevis et problem i enkelte avgrensede regioner. Vårt seleksjonsprogram for ILA strekker seg tilbake til  2001. Fra høsten 2016 vil vi bruke genomisk seleksjon for å produsere rogn med økt motstandskraft mot ILA.

SRS, salmon rickettsial septikemi

SRS er i hovedsak et problem i Chile. StofnFiskur har arbeidet med genomisk seleksjon og SRS gjennom mange år og en stor andel av rogna de leverer til Chile er selektert fra SRS-sterke foreldredyr.

Fleksibilitet og skreddersøm

Vi kan produsere rogn med økt motstandskraft mot en eller flere sykdommer; dess flere egenskaper jo mer krevende er produksjonen og vi har færre foreldreindivider med de ønskede egenskapene. 

Ved vekting av en egenskap får produktet navn etter patogenet det er selektert for, eks SalmoBreed PD, ved to egenskaper blir benevningen DUO (Salmobreed DUO, StofnFiskur DUO), ved vekting for tre egenskaper er produktgruppen TRIO og for fire QUATRO

Oversikt selekteringsmuligheter, helseegenskaper (kombinasjoner markert i blått er ikke tilgjengelige):

Sb Produkter Egenskaper
main.css loaded.