Img 7497

Stor etterspørsel etter GS LUS

Med genomisk seleksjon, GS, som verktøy kan seleksjon av avlsfisk gjøres på individnivå.

BERGEN: Vi er i full gang med sesongens rognleveranser, det pakkes og sendes rogn fra både Erfjord Stamfisk og Bolaks Stamfisk til kunder langs hele kysten. - Det er travle og trivelige dager med mange hyggelige besøk hos kunder, sier logistikksjef i SalmoBreed, Lars Inge Vik.

Img 7484

Logistikksjef Lars Inge Vik.

GS LUS er en av de sist tilkomne egenskapene kundene til SalmoBreed har fått tilgang til. Med familieseleksjon for lusesterk fisk helt tilbake til 2007 er grunnlaget for genomisk seleksjon godt, og SalmoBreed har et bredt avlsmateriale tilgjengelig. Produktet har blitt godt mottatt hos kundene. men selv med stor etterspørsel forventer salg- og markedssjef Thoralf Solberg å være leveringsdyktig gjennom hele sesongen.

Thoralf Solberg

-Avl er et viktig ikke-medikamentelt tiltak som vi opplever at det er store forventninger til, salg og markedsdirektør Thoralf Solberg

Stor interesse
-Lus er et tema som alltid kommer opp i diskusjoner om produkt, sier Thoralf. Avl er et viktig ikke-medikamentelt tiltak som vi opplever at det er store forventninger til. Bruk av legemidler er kostbart og det påvirker miljøet og stresser fisken. Når oppdretterne i tillegg opplever at lusa utvikler resistens mot tilgjengelige legemidlene så er det klart at ønsket om alternative løsninger blir stort. Avl er forebygging, ikke behandling. Med mindre lus på fisken reduseres behovet for håndtering. Det betyr lavere dødelighet, redusert stress, flere fôringsdager og kortere produksjonstid. I sum: bedre fiskehelse og bedre produksjonsresultat.

Plukker de beste individene
Med genomisk seleksjon, GS, som verktøy kan seleksjon av avlsfisk gjøres på individnivå. Det gir en rekke fordeler som øker framgangen på ønskede egenskaper i forhold til ren familieseleksjon. De dårligste individene kan ekskluderes, og de aller beste kan plukkes ut, også fra alle familiene våre. Den genetiske framgangen fra generasjon til generasjon vil med GS dobles i forhold til bruk av familieseleksjon alene.

Gode resultater
Luseforsøk inngår som en viktig del når avlsmateriale skal velges ut. Årlig testes fisk fra samtlige nye familier som er i produksjon, og det tas DNA-prøver av hvert individ. Vi har bygget oss et stort materiale som kartlegger gensammensetning hos fisk med høy motstand mot lusepåslag. I høst ble første generasjon fisk selektert med hjelp av GS lus satt i sjø, og Thoralf har gode forhåpninger til resultatet.

-Det er pr i dag ingen tiltak som alene kan løse problemet, heller ikke avl. Men ut fra hva vi ser i forsøkene våre så anser jeg genomisk selektert fisk som et viktig bidrag i integrert bekjempelse av lus.

For mer informasjon om genomisk seleksjon for lusesterk fisk, se vår video og les artikkelen “Arvesølv mot lus“ fra Norsk Fiskeoppdrett Expert nr 1/2016. Thoralf kan kontaktes på (thoralf@salmobreed.no) eller tlf 907 38 499.

main.css loaded.