Wj Salmobreed Arbg 116

Ny studie om steril oppdrettslaks fra Norsk institutt for naturforskning

Vårt søsterselskap StofnFiskur på Island, produserer triploid rogn som ett av sine spesialprodukter. Denne type rogn kan være ett av flere tiltak til en mer bærekraftig akvakultur.

En ny studie viser at oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett ikke vil formere seg i det fri, og at den i tillegg har høyere filet-kvaliteter i form av økt innhold av Omega-3, skriver Camilla Aadland i artikkelen for fiskeribladet.no.

De fleste oppdrettslaks er såkalt diploide. Det vil i at de har to sett med kromosomer i cellene sine, akkurat som vi mennesker. Ved å utsette befruktede fiskeegg for høyt trykk er det mulig å skape fisk med tre sett kromosomer, såkalt triploid fisk, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA). Triploid laks er også praktisk talt steril.

Produksjon av triploid laks

Triploidisering en eneste kommersielt tilgjengelige metoden som i dag benyttes for produksjon av steril laks. Etterspørselen av steril fisk har økt som følge av at de grønne miljø-konsesjonene har blitt tatt i bruk i Norge. Den viktigste grunnen for oppdrett av steril laks er at den kan bidra til å redusere mulig negativ genetisk påvirkning på villfisk. Triploid fisk kan ikke reprodusere. Hunnene utvikler ikke egg i det hele tatt. Hannene produserer spermier, men kun 1 prosent av egg befruktet av de triploide hannene når senere utviklingsstadier.

Steril triploid laks lages ved å utsette lakseeggene for høyt trykk i et spesifikt tidsrom etter befruktning. Da vil rogna få tre kromosompar i stedet for to slik som vanlig diploid fisk har.

En forutsetning for en vellykket produksjon, er at den triploide laksen får spesialtilpasset fôr og oppdrettsforhold som tilrettelegger for god fiskehelse og velferd. Gjennom strenge kvalitetskriterier sikrer StofnFiskur at all rogn som selges som triploid virkelig har sine tre kromosomsett og dermed er steril. Triploid rogn kan selekteres for både tilvekst, kvalitet og sykdomsresistens på lik linje med diploid rogn. Produksjonen hos StofnFiskur på Island foregår i landbaserte anlegg med den høyeste standard av biosikkerhet.

Bitmap4

Triploid rogn - steril fisk for å unngå inn-kryssing i ville laksestammer. Denne type rogn kan være ett av flere tiltak til en mer bærekraftig akvakultur.

Kan ha dobbel fordel

Forskerne hos NINA analyserte innholdet av fettsyrer i den triploide fisken, og fant at den totalt sett hadde et lavere innhold av fettsyrer enn dagens oppdrettslaks. Samtidig var andelen av de sunne langkjedete, flerumettede omega-3-fettsyrene høyere. Det betyr at den triploide laksen kan akkumulere mer av disse ettertraktede fettsyrene i forhold til andre fettsyrer.

- Dette betyr at triploid oppdrettslaks kan ha en «dobbel fordel» i forhold til diploid oppdrettslaks, sier Kjetil Hindar, forskningssjef i NINA i meldingen.

Hvis forskerne klarer å øke den totale fettmengden hos den triploide laksen, vil den kunne få mer omega-3 totalt, og dermed bli et sunnere alternativ til dagens oppdrettslaks. - Det skal gå fint så lenge seleksjonsprogrammet innrettes på å lage en så god triploid oppdrettslaks som mulig, avslutter Hindar.

Triploid rogn - steril fisk for å unngå inn-kryssing i ville laksestammer

Forskningssamarbeid på oppdrett av steril laks

Tidligere i år signerte Universitetet på Island og StofnFiskur et forskningssamarbeid på oppdrett av steril laks. Prosjektet «kontroll av modning i oppdrettslaks» vil bli finansiert av Umhverfissjóður Sjókvíaeldis og vil foregå over tre år.

Forskningsgruppen vil utforske mulighetene for å bringe næringen et skritt nærmere i produksjon av steril laks, og vil søke en dypere forståelse av de genetiske og molekylære mekanismene bak modningsprosessen til Atlantisk Laks.

StofnFiskur og Islands Universitet har et åtte år langt samarbeid bak seg før signeringen av den nye avtalen.

290518 Sfsigning1

Jón Atli Benediksson, Rektor ved Universitetet på Island, og Jónas Jónasson, CEO i StofnFiskur

StofnFiskur til å levere triploid rogn til Grieg Canada prosjektet

Grieg NL har inngått en eksklusiv langsiktig avtale med StofnFiskur. Selskapet, som har et anlegg under bygging på østkysten av Canada, har inngått en eksklusiv femårsavtale om kjøp av rogn fra StofnFiskur. I perioden vil det bli levert over 22 millioner rognkorn til Grieg NL sitt nye anlegg. Leveransene vil starte i 2019 og da vil Benchmark Genetics være eneste utenlandske selskap som får levere laksegenetikk til Canada.

main.css loaded.