A120860

SalmoBreed Salten er​ igang med å stryke den første stamfisken

SalmoBreed Salten er igang med å stryke den første stamfisken. En stor og viktig milepæl er nådd og vi gleder oss til å kunne levere høykvalitetsrogn med de beste genetiske egenskaper til våre kunder i løpet av høsten. Salget av rogn fra anlegget vil starte i november.

Malcolm Pye, konsernsjef i Benchmark, selvsagt fornøyd med oppstarten.

- Åpningen av vårt nye anlegg i Salten er en svært viktig milepæl for Benchmark, noe som gjør at vi kan kapitalisere på de gunstige, langsiktige markedstrendene i bransjen. Vi forventer at det skal bidra med ytterligere inntekter ved høyere marginer fremover, sier han i en kommentar i pressemeldingen.

Salten-anlegget er bygget til de høyeste standarder for teknologi og biosikkerhet og vil være verdens mest moderne laksegenproduksjonssted. Den økte kapasiteten vil gjøre det mulig for Benchmark å levere det globale markedet med biosekretiske egg året rundt, en betydelig fordel for produsenter som bare er mulig med landbasert produksjon.

Bildet viser daglig leder, Stig Joar Krogli i aksjon i strykerommet på det flotte anlegget vårt.


Stig I Aksjon

Stig Joar Krogli i aksjon i strykerommet

main.css loaded.