20090212 Salmobreed Bolaks 0267 Web

Rognrapporten er klar

- Vi presenterer det som er mest relevant og interessant for kundene våre.

BERGEN: Helt tilbake til 2004 har SalmoBreed samlet informasjon om produksjonsmetoder og –resultater fra sine kunder. Kunnskapen oppsummeres i Rognrapporten, og gir nyttig informasjon både for rognprodusenten og settefiskanleggene.

Det er data for perioden fra rogn legges inn, gjennom klekkeperioden og til 4 uker etter startfôring som behandles i Rognrapporten. Et av målene er å få en oversikt over hvordan rogn og fisk holdes, og eventuelle endringer i produksjonsrutiner og –forhold. I år er også en del rogninnlegg fra StofnFiskur med i materialet.

Digital innsendelse gir økt deltakelse

De to siste sesongene er informasjonen hentet inn digitalt, og det har gitt utslag på deltakelsen. For sesongen 2015/16 er data fra 53 innlegg med, dobbelt så mye fisk registreres som to sesonger tidligere. Deltakerne rapporterer at det nå er langt enklere å sende inn data.

Teknisk dokumentasjon

Det er avdeling for teknisk dokumentasjon i SalmoBreed som har ansvar for innhenting og behandling av data. Silje Sveen og Ole Andres Fatnes har sammen stått for årets rapport; Ole Andreas er ny i SalmoBreed og har overtatt Silje sine oppgaver mens hun er i permisjon.

-Rognrapporten oppsummerer bare en del av informasjonen vi henter inn, sier Silje. Vi presenterer det som er mest relevant og interessant for kundene våre.

Unik kunnskap

En viktig del av Rognrapporten er å sammenligne utbytte for rogn med ulike driftsformer og rutiner på anleggene. Med en økende andel resirkuleringsanlegg (RAS) i materialet er et mål for videre innsamling av data å kunne si noe om forskjeller mellom tradisjonelle gjennomstrømsanlegg og RAS-anlegg.

-Vi deler Rognrapporten opp i tre faser; rognfasen, klekkefasen og startfôringsfasen, sier Ole Andreas. På denne måten kan vi avdekke om det er perioder som er mer risikofylte, om det er utfordringer som går igjen på anleggene.

Etterspurt rapport

De siste ukene har det økt på med henvendelser fra kunder som venter på Rognrapporten.

Silje og Ole Andreas trekker fram at det er viktig med integritet når kundene tiltror dem sine produksjonsdata.

-Deltakerne kan være sikre på at vi behandler alle innsendelser konfidensielt. Når rapporten nå trykkes og sendes ut, så er det kun deltakerne som får tilgang til den. 

main.css loaded.