20090212 Salmobreed Bolaks 0474 Web

Rognboka med gode råd fra rogninnlegg til startfôring er nå tilgjengelig

Det er mange kritiske trinn i produksjonen fra et rognkorn ankommer klekkeriet, frem til at smolten skal sjøsettes. I Rognboka fra SalmoBreed har vi samlet kunnskap og praktiske råd fra planlegging av rogninnlegg og frem til startfôring, som vi nå ønsker å dele med settefiskprodusentene.

Du kan nå bestille Rognboka gratis hos oss

Thoralf Solberg som er salgs- og markedssjef i SalmoBreed, er initiativtaker bak utgivelsen av “Rognboka”.

Som andre generasjon Solberg, har han vokst opp på karkanten hos Jakta på Osterøy. Her har han fra barnsbein vært med på å produsere stamfisk, gjennomføre stryking og befruktning, og inkubering. Men for Thoralf stopper ikke interessen for rogna ved overlevering hos kunden. 

- Det har alltid vært viktig for meg personlig, men også for bedriften og for våre produsenter å vite at rogna vi har brukt tid og kunnskap på å produsere, får tatt ut potensialet i de neste leddene, sier han.

RAS endrer forutsetningene

Risikoen i settefiskproduksjonen har endret seg betydelig de siste årene, i takt med betydelige anleggsinvesteringer i RAS-produksjon, med store enheter og rogninnlegg gjennom hele året.

- Vi ønsker å bidra til at våre kunder får ta del i den kunnskap som vi har skaffet oss, og derav kunne oppnå enda bedre resultater.  Gjennom egen produksjon og kompetanse, forskningsprosjekter og den informasjonen som vi hvert år samler inn fra våre kunder gjennom “Rognrapporten”, har vi gjort oss tanker om hvilke faktorer som er viktige for å oppnå et godt resultat, forklarer Thoralf. Det er denne kunnskapen vi nå har lagt i mellom to permer i “Rognboka”.


Produksjon av høykvalitetsrogn med de beste egenskaper har Solberg nærmest fått inn med morsmelken. I 2010 tok han denne erfaringen med seg inn i jobben i SalmoBreed, hvor han nå er ansatt som salgs- og markedssjef.

Produksjon av høykvalitetsrogn med de beste egenskaper har Solberg nærmest fått inn med morsmelken. I 2010 tok han denne erfaringen med seg inn i jobben i SalmoBreed, hvor han nå er ansatt som salgs- og markedssjef.

I Rognboka finner du hvilke parametere som må vurderes ved planlegging av rogninnlegg, etter mottak av rogna, og i den kritiske startfôringsfasen. Hvert trinn, og hvert parameter er beskrevet i detalj, med anbefalinger knyttet til temperatur, gassmålinger, vannkvalitet, lysstyring og fôring.

Kan brukes i opplæring

Boka inneholder også begrepsforklaringer, slik at den kan være særs nyttig for nyansatte og lærlinger uten akvakulturerfaring. Innledningsvis forteller boken om det arbeidet som ligger bak avlsprogrammet til SalmoBreed, og produksjonen av rogna. Dette kaller vi «Avlshjulet», og vi har også lagt ved begrepsforklaringer her, for å gjøre det forståelig for alle bokas lesere.

- Anbefalingene i boka er basert på generell informasjon og kunnskap vi besitter og har innhentet, sier Thoralf.

– Optimal drift må likevel tilpasses det spesifikke anlegg og lokale forhold. Derfor må den enkelte produsent vurder hva som er riktig å ta hensyn til i egen produksjonsplan, avslutter han.

SalmoBreed planlegger å oppdatere Rognboka årlig, i takt med oppdatert kunnskap og informasjon . Boka er trykket på vannbestandig papir og har egne felt for notater.

Årets utgave av boka kan du laste ned som pdf ved å klikke her, eller bestille direkte hos SalmoBreed ved å sende en e-post til post@salmobreed.no med «Bestilling Rognboka» i emnefeltet. Boka er gratis, men begrenset til ett eksemplar per bedrift.

Rognboka18 Forside Bilde

Rognboka 2018

main.css loaded.