Salmo Breed Mai16 242

Produksjon av stamfisk og settefisk i resirkuleringsanlegg

Les vår artikkel fra Norsk Fiskeoppdrett nr 2/2017

Andelen smolt som produseres i RAS-anlegg øker raskt, og i tillegg holdes fisken lengre på land. Snittvekt ved utsett har også økt markant. Dette setter krav til kvalitet på rogn som legges inn i anlegget, og ikke minst til fisken som skal holdes der.

Med lang er erfaring i landbasert stamfiskproduksjon fra søsterselskapet StofnFiskur på Island har SalmoBreed tilgang på nødvending kunnskap for utbygging og drift av Norges første landbaserte anlegg for stamfisk. Les mer om RAS-anlegg og våre planer for landbasert stamfiskproduksjon i vår artikkel fra Norsk Fiskeoppdrett nr 2/2017, Vitenskapet.

Finn artikkelen her.

main.css loaded.