Stian Og Tor

Nye ansettelser i SalmoBreed Salten

Vi har som mål å bygge en høykompetent stab

Sørfold: For å gjøre anlegget klart til å motta den første fisken i november 2017, har SalmoBreed Salten ansatt produksjonsleder og teknisk leder. Stian Jonassen og Tor Harald Arntzen har begge sin første arbeidsdag hos SalmoBreed 3. juli.

- Vi har som mål å bygge en høykompetent stab, og med disse to ansettelsene er vi godt i gang, sier administrasjons- og økonomiansvarlig Yvonne Kristensen.

Lang erfaring fra oppdrettsanlegg

Stian Jonasen (40) har fagbrev i akvakultur og over 20 års erfaring fra oppdrettsbransjen. Han har vært ansatt i Sisomar, Marine Harvest og Edelfarm AS, for det meste på sjøanlegg. I tillegg har han vært gruvearbeider på Svalbard og i Sørfold. Stian er født og oppvokst i Sørfold kommune, og han er nå bosatt på kommunesenteret Straumen, ca 4 mil fra anlegget i Sørfjorden.

-Jeg ser fram til å begynne å arbeide ved anlegget til SalmoBreed Salten. Oppgavene virker både spennende og interessante, og jeg er klar for en jobb med nye og flere utfordringer, sier Stian.

Fritiden bruker han med familien, helst med båtturer på fjorden, eller på scooter i Sverige. Han er også jeger, og deler av høsten går med til rype- og elgjakt.

Ser fram til tekniske utfordringer

Tor Harald Arntzen (48) er utdannet maskinsjef og motormekaniker. Han har arbeidsbakgrunn som mekaniker og maskinsjef på ulike båter gjennom 30 år, og har i tillegg vært mekaniker på plattform. Med mye erfaring fra fiskebåter med fryseri og fabrikk ser han nå fram til å arbeide med levende fisk på SalmoBreed Salten.

-Denne jobben vet jeg vil gi meg den type tekniske utfordringer som jeg liker å jobbe med. Fisk og akvakultur har bestandig interessert meg, og nå ser jeg fram til å arbeide sammen med Stian og Stig Joar, som jeg vet er teknisk anlagte, for å finne løsninger sammen med dem. Vi skal ha optimal drift av anlegget når alt er på plass!

Lokal tilknytning en fordel

Tor Harald er bosatt i Bodø men har familie i Sørfold og tilbrakte mye tid der under oppveksten:

-Hytta til mine foreldre ved Kobbvatnet er mitt barndomsparadis. Jeg har gått mye i fjellet der, og fisking er min store lidenskap når det kommer til friluftsliv.

-Vi har ønsket oss ansatte med lokal tilknytning. Når vi i tillegg finner kandidater med den erfaring og kompetanse som både Stian og Tor Harald har, så kan det ikke bli bedre, mener Yvonne.

main.css loaded.