20090212 Salmobreed Bolaks 0708 Web

Ny teknisk dokumentasjons-ansvarlig i SalmoBreed

SalmoBreed styrker sitt dokumentasjonsarbeid med ansettelsen av Stein Johannessen (31) som teknisk dokumentasjonsansvarlig. Stein hadde sin første arbeidsdag 3. oktober.

Stein er utdannet fiskehelsebiolog fra UiB og kommer fra stillingen som Key Account Manager i MSD Animal Health. Hos SalmoBreed får han ansvaret for dokumentasjon av ytelsen til selskapets produkter. Han skal også bidra med gode råd og oppfølging av produksjonen hos SalmoBreeds kunder, basert på innsamlet data fra årlige rogn- og settefiskundersøkelser.

Stein1

Stein Johannessen startet som teknisk dokumentasjonsansvarlig i SalmoBreed 3. oktober. Foto: SalmoBreed.

- Dokumentasjon av våre produkters ytelse, både i laboratoriet og under faktiske produksjonsforhold er en svært viktig del av vår virksomhet. Våre produkter bygger på tillit og vi er opptatt av å kunne demonstrere at avlsarbeid nytter overfor våre kunder. Nå som Stein Johannessen er blitt med oss på laget er vi trygge på at dokumentasjonsarbeidet vårt vil bli godt ivaretatt fremover, sier Rudi R. Seim, Head of Fish Health i Benchmark Genetics.

Den nyansatte gleder seg til arbeidsdager i SalmoBreed

- Jeg ser frem til å ta fatt på denne viktige delen av avlsarbeid og til å jobbe tett på SalmoBreed sine kunder. Jeg kjenner mange av selskapene fra tidligere arbeidsforhold og gleder meg til å kunne tilføre informasjon og kunnskap om genetikkens bidrag i å bedre lønnsomhet og dyrevelferd for næringer, sier Johannessen.


Det er snart tid for utsendelse av SalmoBreed sin årlige rognundersøkelse så selskapets kunder vil snart stifte nærmere bekjentskap med Stein Johannessen gjennom dette arbeidet.

main.css loaded.