Hilmar

Landbasert stamfiskanlegg på ett minutt

Anlegget bli verdens mest avanserte.

RFOLD: Etter et år med hektisk byggevirksomhet henter nå det landbaserte stamfiskanlegget SalmoBreed Salten den første fisken inn i anlegget. Se film av hvordan byggingen har gått – ett år på ett minutt.

Se film av byggingen.

SalmoBreed Salten vil ferdig utbygd ha kapasitet til å produsere over 150 millioner rognkorn pr år. Fisken vil gå i lukkede enheter gjennom hele produksjonssyklus, og med full kontroll på vannparametere og lys kan den styres til gyting gjennom hele året.

-Anlegget bli verdens mest avanserte. Det finnes ikke anlegg som matcher kombinasjonen levering gjennom hele året, biosikker produksjon med RAS teknologi og høy kapasitet, sier daglig leder Stig Joar Krogli.

Smolt fra Lønningdal avlsstasjon

SalmoBreed sin avlsstasjon i Lønningdal utenfor Bergen har produsert smolten som skal bli første generasjon fisk som går full produksjonssyklus på land. Fisken hentes til anlegget i november.

-Selv om anlegget vårt ikke er ferdig utbygd, så har vi alt vi trenger av kar, teknologi og personell for å starte opp driften, fastholder Krogli. Han mener det skal være fullt mulig å sikre god drift samtidig og som byggetrinn 2 pågår.

– Dette er etter planen, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare å holde oss til den, sier han.

Olav Merker Fisk

Den første fiskegruppen som skal gå full livssyklus på land er vaksinert og merket. Fisken vil bli sendt fra SalmoBreed sin avlsstasjon i Lønningdal til Salten tidlig i november.

Salten Stamfisk

I november blir det i tillegg hentet inn en gruppe stamfisk som vil være klar til stryking alllerede høsten 2018. Fisken er produsert av Salten Stamfisk og er allerede sortert.

-Fisken ser veldig bra ut, vår Salten Stamfisk har gjort en god jobb, skryter produksjonsleder Stian Jonassen. Med på sorteringen var Hilmar Jonsson og Kristján Kristmannsson fra SalmoBreeds søsterfirma StofnFiskur. Med lang erfaring fra landbasert stamfiskproduksjon er den islandske kompetansen uvurderlig når produksjonen starter opp i Sørfold.

Ett år med bygging på ett minutt

Fra byggearbeidene startet opp i oktober 2016 har et kamera tatt bilder av anleggsområdet flere ganger hver dag. Bildene er nå satt sammen til en ”time laps”. Se filmen på Facebook-siden til SalmoBreed Salten.

main.css loaded.