20090212 Salmobreed Bolaks 0709 Web

Første rognen er levert fra Island til Atlantic Sapphire

Vårt søsterselskap, Reykjavik-baserte Stofnfiskur hf, som er et selskap i Benchmark Genetics, forteller i dag at de har levert det første partiet med rogn som er lagt inn hos Atlantic Sapphire i Miami, USA.

Partiet som bestod av 400.000 rognkorn ble sendt fra Reykjavik den 26. november og ankom trygt i Miami påfølgende dag. Det ble foretatt en kvalitetskontroll ved ankomst, og deretter ble rogna lagt i klekkereolene.

- Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på rogna vi har mottatt, sier Johan Andreassen, CEO i Atlantic Sapphire. - Denne rogna er startskuddet på produksjonen vår i Miami, og vi forventer å begynne å slakte fisken allerede høsten 2020.

Image2

Islandsk rogn. Foto: Benchmark Genetic

Produksjonsmodellen til StofnFiskur har mange likhetstrekk med den til Atlantic Sapphire. På Island holdes stamfisken på land gjennom hele livssyklusen, og alt vannet i produksjonen kommer fra dype borehull som er helt frie for smittsomme patogener. Firmaets lukkede enheter har blitt godkjent av MAST (tilsv. Mattilsynet) på Island i henhold til OIE sin standard, og er den eneste rognprodusenten i Europa som har oppnådd dette.

-Biosikkerhet er svært viktig for oss i og med at vi kjører fullskala landbasert produksjon i RAS-system, forteller Andreassen. -Det er betryggende å vite at rogna fra Island holder den høyeste standard i industrien, og bidrar til å redusere risikoen med å drifte vårt BluehouseTM system.

Jónas Jónasson, som er CEO hos StofnFiskur hf er veldig tilfreds med at Atlantic Sapphire valgte å kjøpe første partiet av rogn fra Island. -Vi har jobbet systematisk i mange år med å utvikle produkter spesielt tilpasset landbasert oppdrett, forteller han. -I dag leverer vi rogn til denne type systemer over hele verden. Selskapene som driver fullsyklus landbasert produksjon stiller krav om leveranser hver eneste måned i året, med de høyeste krav til biosikkerhet, og det er vi stolte over å klare å etterfølge, avslutter Jónasson.

Image1 002

Den første rognen fra Island er nå overlevert til Atlantic Sapphire. Foto: Benchmark Genetics

main.css loaded.