Thumb 1 Hm 5495 Soft 1024

Besøk fra Iran til SalmoBreed

Gjestene var svært fornøyd med besøket, de fortalte at de hadde fått mye interessant informasjon

Bergen: SalmoBreed har hatt besøk fra The Iranian Fiseheries Organization, som via Nofima og FAO er på norgesbesøk for å lære mer om akvakultur, avl og genetikk.

Iran produserer både regnbueørret og en kaspisk art av ørret, Salmo trutta caspius. De ønsker å forbedre fiskepopulasjonene genetisk, og Nofima har på oppdrag fra FAO organisert et webkurs for iranske oppdrettere. Benchmark-selskapet 5M har stått for planlegging og oppbygging av kurset. Målet er å styrke kompetansen blant iranske oppdrettere, og hjelpe dem med å finne et funksjonelt avlsdesign.

Thumb 1 Hm 5452 1024

Heidi Hegg Skjønhaug fra SalmoBreed Lønningdal demonstrerer merking av fisk sammen med daglig leder Tom Olsen.

Avl og kommersiell oppdrett

De tre gjestene besøkte i tillegg til SalmoBreed både Lerøy, Blom Fiskeoppdrett og Marine Harvest under sitt besøk i Bergen. Videre reiste følget til Sunndalsøra hvor bl.a. Akvaforsk Genetics ble avlagt besøk.

Seniorforsker Hooman Moghadam fra Nofima var både vert og tolk for de reisende, og SalmoBreeds genetikksjef Borghild Hillestad har fulgt dem i to dager for å fortelle og vise dem SalmoBreed’s avlsarbeid.

-Gjestene var svært fornøyd med besøket, de fortalte at de hadde fått mye interessant informasjon. De roste effektiviteten i produksjonen ved anleggene de besøkte, og så teknologi med potensiale for å bli tatt i bruk direkte i deres egen produksjon, sier Moghadam. Han forteller videre at deltakerne på turen meldte om at turen hadde vært en stor opplevelse og at de hadde lært mye. Håpet deres er at nå skal noe av det de har lært bidra til at akvakulturproduksjonen i Iran blir mer effektiv.

Teoretisk og praktisk kunnskap

I tillegg til diskusjoner og forklaringer på hvordan SalmoBreed driver sitt avlsarbeid var det i Lønningdal satt av tid til en praktisk økt. Mostafa Rezvani og Maryam Nafari fra Iranian Fisheries Organization, og Saltanat Lashgari fra Iranian Fisheries Research Organization fikk prøve seg på merking av fisk med PIT-tag med kyndig opplæring fra vår røkter på Lønningdal Heidi Hegg Skjønhaug. De fikk i tillegg veiledning fra fiskehelsesjef i SalmoBreed, Ragnhild Hanche-Olsen i å undersøke fiskens fordøyelsessystem og se etter unormale endringer.

Thumb 1 Hm 5495 Soft 1024

Fiskehelsesjef Ragnhild Hanche-Olsen viser obduksjon av fisk.

main.css loaded.