Aqua Nor Logo

Benchmark med felles stand og seminar under AquaNor

Onsdag 16. august inviterer SalmoBreed sammen med sine søsterselskap til ettermiddagsseminar og sosial samling på Clarion Hotel & Congress på Piren.

Trondheim: Benchmark Holdings samler alle selskap med aktiviteter i europeisk akvakultur til felles stand under AquaNor. Onsdag 16. august inviterer SalmoBreed sammen med sine søsterselskap til ettermiddagsseminar og sosial samling på Clarion Hotel & Congress på Piren.

-Med aktiviteter i det samme markedet er det naturlig for oss å møte kundene samlet, sier markedsdirektør i Benchmark Breeding og Genetics, Birgitte Sørheim. Med seg på stand har hun i tillegg til genetikk-selskapene SalmoBreed, StofnFiskur og Akvaforsk Genetics, fiskehelseselskapene Fish Vet Group Norge og Benchmark Animal Health. Også FAI Farms, som drifter forskningsgårder for hav- og landbruk flere steder i verden, vil være representert.

Synergier for felles kunder

Benchmark Holdings har de siste årene gjort store investeringer i selskaper som opererer i havbrukssektoren. Når alle selskap med aktiviteter i Europa presenterer seg på en felles stand under AquaNor, så får både kunder og andre samarbeidspartnere se hvilken kraft som ligger den samlede organisasjonen.

-Fish Vet Group, Benchmark Breeding and Genetics og Benchmark Animal Health tilbyr alle produkter og tjenester som bidrar til oppdrett av en sterk og sykdomsfri laks. Vår felles visjon er å bidra til bærekraftig matproduksjon, med fokus på fiskehelse og fiskevelferd. Vi er i en kontinuerlig prosess for å hente ut fordeler fra alle våre selskaper gjennom felles eierskap av Benchmark, sier Jan Petter Berg, daglig leder i FishVetGroup Norge.

Onsdagsseminar

Onsdag ettermiddag inviterer Benchmark til seminar og sosial samling på Clarion Hotel & Congress på Piren. Det settes opp transport fra messeområdet på tidlig ettermiddag, og for å sikre plass til alle blir det sendt ut invitasjoner med mulighet for registrering innen kort tid.

-Det er store produktlanseringer på trappene i flere av selskapene, og et seminar i AquaNor-uken gir oss mulighet til å nå ut til mange når vi presenterer nyvinningene våre for første gang, sier Sørheim. Etter en økt med korte foredrag inviteres gjestene til lett servering og sosialt samvær på hotellet.

-Hold av ettermiddagen, oppfordrer hun, og meld deg på når vi innen kort tid sender ut nyhetsbrev med link til registreringsskjema. Da får du også mer detaljert informasjon om transport og program.

Faktaboks

Benchmark Holdings PLC

Benchmark Holdings PLC har gjennom de siste årene flyttet sine hovedaktiviteter fra landbruk til havbruk, og ekspandert kraftig. Selskapet har, med visjonen “Setting a new benchmark for sustainable living – starting with food production”, gjort oppkjøp innen avl og genetikk, fiskehelse og ernæring. Bedriften er organisert i 4 divisjoner:

Animal health – Benchmark Animal Health og Fish Vet Group

Advanced Nutrition – INVE og Tom Algae

Breeding and genetics – SalmoBreed, StofnFiskur, Akvaforsk Genetics og Spring Genetics

Knowledge Center – FAI Farms, Improve International, 5M publishingDust

main.css loaded.