Bmk Sal Mar2

Benchmark Holdings plc har inngått langsiktig avtale med SalMar ASA

Avtalen innebærer leveranser av genetikk, helse- og kunnskapstjenester fra Benchmark konsernet

-Benchmark sitt datterselskap, SalmoBreed AS skal etablere en 50/50 joint venture med SalMar Farming AS for produksjon av rogn, forteller administrerende direktør, Jan-Emil Johannessen i SalmoBreed AS. Som et ledd i avtalen, vil SalMar fisjonere ut landanlegget på Reistad, Møre og Romsdal, og legge anlegget inn i det nye felles selskapet som har fått navnet SalMar Genetic AS. –Dette selskapet skal produsere rogn som skal dekke behovet til SalMar konsernet, utdyper Johannessen.

Samarbeidet inneholder også en avtale mellom Benchmark eide Akvaforsk Genetics Center AS (AFGC) og SalMar, der AFGC i helhet skal ta ansvar for avlsprogrammet til Rauma stammen.

- Avtalen innebærer også supplerende salg av rogn fra Benchmarks egne avlsprogrammer (SalmoBreed, SalmoBreed Salten og StofnFiskur) til SalMar-konsernet, samt øvrige produkter og tjenester fra Benchmark innenfor fiskehelse og kunnskapstjenester. Det er med andre ord en omfattende samarbeidsavtale vi har inngått og som er av strategisk betydning for begge partene, avslutter Johannessen.

Personene på bildet fra venstre:
Trond Tuvstein, CFO SalMar ASA
Olav-Andreas Ervik, Konserndirektør Oppdrett SalMar ASA
Jan-Emil Johannessen, Adm.dir SalmoBreed AS
Håvard Bakke, Business Development Director, SalmoBreed AS
Bård Skjelstad, Biologi og ernæringssjef SalMar ASA

main.css loaded.