290518 Sfsigning1

Benchmark Genetics signerer forskningsavtale med Universitetet på Island

Kontroll av modning i oppdrettslaks

Islands Universitet og StofnFiskur hf, en del av Benchmark Genetics og søsterselskap av SalmoBreed, har i dag undertegnet en ny forskningsavtale. Prosjektet “kontroll av modning i oppdrettslaks” vil bli finansiert av Umhverfissjóður Sjókvíaeldis og vil foregå over tre år. To nye stillinger ved Universitetet er opprettet som følge av samarbeidet.

Lakseoppdrett er en økende bekymring på Island på grunn av den potensielle miljørisikoen for krysning mellom rømt oppdrettsfisk og villaks. Forskningsgruppen vil utforske mulighetene for å bringe næringen et skritt nærmere i produksjon av steril laks, og vil søke en dypere forståelse av de genetiske og molekylære mekanismene bak modningsprosessen til Atlantisk Laks.

Oppdrett har et vesentlig potensial for vekst i distriktssamfunn på Island, og gir jobbmuligheter på en rekke områder, som biologi, ingeniørvirksomhet og mange andre tjenester som kreves av næringen.

Visjonen for lakseoppdrett på Island må være bærekraftig, mangfoldig, konkurransedyktig og økonomisk levedyktig. Sentralt i denne utviklingen er miljøets bærekraft, og en innføring av steril laks vil være et svært positivt bidrar for å sikre dette.

Benchmark-selskapet StofnFiskur og Islands Universitet har et 8 år langt samarbeid bak seg før signeringen av den nye avtalen. Blant annet på prosjekter knyttet til medfødt immunitet for laks. 

290518 Signering2

Øverste rekke fra venstre: Eduardo Rodriguez (Head of Functional Genomics, StofnFiskur), Theódór Kristjánsson (Research Manager, StofnFiskur), Magnus Baldursson (Assistent til rektor, Universitetet på Island), Zophanias Oddur Jósson (Professor Molekylær Genetikk, Universitetet på Island) 


Nederste rekke fra venstre: Jón Atli Benediksson, Rektor ved Universitetet på Island, og Jónas Jónasson, CEO i StofnFiskur.

main.css loaded.