Img 1034

Benchmark Breeding & Genetics overtar etablert avlsprogram for rekearten L. Vannamei

Benchmark Breeding & Genetics har dannet et nytt selskap, Genética Spring S.A.S i Colombia, Sør-Amerika, for å øke vår tilstedeværelse og bidrag til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen i regionen, spesielt den raskt voksende rekeindustrien.

Som et ledd i etableringen av Genética Spring, har vi inngått en teknologioverføringsavtale som tilfører oss etablerte avlsprogrammer, bygninger og eiendeler samt et team av anerkjente forskere. Selskapet vil ha sin base i Punta Canoa, i nærheten av Cartagena i Colombia. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av visse juridiske formaliteter som forventes  ferdigstilt i slutten av august.

Teamet, som allerede har et langsiktig forhold med Benchmark Breeeding & Genetics gjennom Akvaforsk Genetics, drifter avlsprogram for rekearten L. Vannamei, den dominerende arten innenfor den globale rekenæringen. De har også etablerte programmer for de marine fiskeartene Cobia og Grouper. Deres avanserte avlsprogram for reker har vært spesielt vellykket, og har frembragt bestander med høy grad av resistens mot flere av de mest truende sykdommene som i dag rammer industrien.

Dette viktige oppkjøpet styrker Benchmarks unike tilbud av produkter og tjenester som til sammen skal bidra til  økt vekst, bedre helsemessige forhold og bedre fortjeneste for oppdrettsnæringen.

main.css loaded.