Wj Salmobreed Arbg 116

Benchmark og AquaChile etablerer avlsselskap

Benchmark har inngått en joint venture med det største lakseselskapet AquaChile. Denne avtalen etablerer en sterk plattform for Benchmark i Sør- Amerika. Malcolm Pye, konsernsjef i Benchmark, er fornøyd med kunngjøringen i et marked der Benchmark for tiden har en begrenset tilstedeværelse. Selskapet vil bli kalt Benchmark Genetics Chile og skal produsere egg på landbaserte anlegg i Chaicas, Chile, med støtte fra landbaserte anlegg på Island fra Stofnfiskur og Akvaforsk Genetics.

Det nye selskapet skal produsere og selge lakseegg til både AquaChile og andre oppdrettere i Chile. Selskapet vil også utvikle genetikk og markedsføre atlantisk laks, coho laks og regnbueørret tilpasset chilenske forhold.


Malcolm Pye, konsernsjef i Benchmark, kommenterte: "Vi er veldig glade for å kunngjøre vår chilenske joint venture, som vil hjelpe oss å akselerere og risikoredusere vår vekststrategi i Chile, verdens nest største laksemarked, hvor har vi en begrenset tilstedeværelse. Selskapet forventes å være lønnsomt fra første stund."

Med kombinasjon av AquaChiles eksisterende høykvalitets landbasert produksjon og lokalt tilpasset genetikk, med Benchmarks avls- og genetikk evner, tror vi, vi vil skaper en verdensklasse operasjon. Fleksibiliteten til å bruke våre anlegg på Island og teknisk støtte fra Akvaforsk Genetics for å støtte Benchmark Genetics Chile gir oss et sterkt konkurransefortrinn i markedet og vil skape drift i verdensklasse.”, sier Malcolm.

Den fortsatt voksende globale etterspørselen etter akvakulturprodukte, gir Benchmark en sterk posisjon for å drive attraktiv vekst og avkastning i årene som kommer.

Bmk Aquachile Ova

Benchmark Genetics Chile skal produsere og levere ova av atlantisk laks, coho laks og regnbueørret til sine kunder.

main.css loaded.