20090212 Salmobreed Bolaks 0474 Web

15 år med avlsarbeid mot ILA har gitt resultater for SalmoBreed

I løpet av fire generasjoner har vi sett hele 26 % reduksjon i dødelighet

BERGEN: Det ble i 2016 registrert 9 utbrudd eller mistanker om utbrudd av ILA i Norge. I kun et fåtall av disse har fisken opphav i genetikk fra SalmoBreed. Daglig leder Jan-Emil Johannessen er svært fornøyd:
-Dette viser at det var en svært god avgjørelse å beholde ILA som en del av vårt avlsarbeid. 15 år med systematisk avl har gitt resultater, vi har nå en unik mulighet til å bygge videre med genomisk seleksjon (GS) på de beste individene.

Infeksiøs lakseanemi, ILA, rammer laks men også regnbueørret. Ettersom den er klassifisert som en klasse 2 sykdom i Norge krever myndighetene utslakting av fiskegrupper hvor ILA er påvist. Sykdommen smitter mellom fisk, via vann; det er derfor avgjørende å holde smittepresset så lavt som mulig for å unngå spredning av sykdommen.

Utbrudd hvert år
Veterinærinstituttet fører statistikk over ILA-utbrudd. Etter store problemer på 90-tallet har antall utbrudd pr år vært forholdsvis lavt, likevel er det årlig påvisinger og fra 2013 har det vært mellom 9 og 15 utbrudd pr år. 

Ilautbrudd 1984 2017 Sept Jpg

ILA-påvisninger pr år 1984-2017 (pr desember 2017) Kilde: Veterinærinstituttet

Stor genetisk variasjon
SalmoBreed har vektet for robusthet mot ILA siden 2001. Det er stor genetisk variasjon i motstandsdyktighet mellom laksefamilier, avl er derfor et velegnet verktøy i kampen mot ILA.

-Gjennom hele perioden har vi årlig gjort smitteforsøk og valgt avlskandidater fra de søskengrupper som har klart seg best, sier Jan-Emil. I løpet av fire generasjoner har vi sett hele 26 % reduksjon i dødelighet.

Holde smittepresset lavt
Selv om fisk med påvist smitte må slaktes ut er det viktig at fisken ikke bare er motstandsdyktig mot sykdommen, men også at et utbrudd forløper så mildt som mulig. Syk fisk vil skille ut virus; det øker smittepresset til anlegg som deler vannmasser. Vi ser derfor på overlevelse i utbrudd som et viktig kriterium når vi velger avlsfisk.


Ila Familievariasjon

Genetisk variasjon i motstandsdyktighet/overlevelse mot ILA i SalmoBreed sitt avlsprogram

Genomisk seleksjon
16 år med avlsarbeid har gitt mye kunnskap. Med kjennskap til laksens genotype, i tillegg til hvilke individer som er mest robust mot ILA, kunne SalmoBreed fra 2015 ta i bruk genomisk seleksjon i arbeidet med ILA.

-Med genomisk seleksjon kan vi velge avlsfisk på individnivå, og presisjonen i avlsarbeidet blir enda høyere, sier genetikksjef Borghild Hillestad i SalmoBreed. Vi ser at GS gir gode resultater for både PD og lakselus, og er svært fornøyd med at vi nå også kan tilby en effektiv GS ILA på vår produktliste.

main.css loaded.